Ημιαυτόματες πόρτες

F 710 (χρώμα 4011)

F 510 (χρώμα 9006)

F 310 (χρώμα 7032)

M 710 (χρώμα 280)

M 510 (χρώμα 7032)

M 310 (χρώμα 5017)

Αυτόματες πόρτες

2φυλλη κεντρικού ανοίγματος

2φυλλη τηλεσκοπικού ανοίγματος

3φυλλη τηλεσκοπικού ανοίγματος

4φυλλη κεντρικού ανοίγματος

6φυλλη κεντρικού ανοίγματος

 

 

BPD ELEVATOR © 2011 • Νομοθεσία Ανελκυστήρων • Created by Yiannis Veslemes