Επικοινωνία

BPD Elevator Ε.Π.Ε.

Λεχουρίτη 19
Περιστέρι 121 32
Αθήνα.
Τηλέφωνο:210 5786200
FAX:210 5786203

Βασίλης Δρακόπουλος
vdrakopoulos@bpdelevator.gr

Γιάννης Deπούντης
jdepountis@bpdelevator.gr

Πωλήσεις:
info@bpdelevator.gr

Λογιστήριο:
account@bpdelevator.gr

Συντήρηση:
service@bpdelevator.gr

Τεχνική υποστήριξη:
support@bpdelevator.gr

BPD ELEVATOR © 2011 • Νομοθεσία Ανελκυστήρων • Created by Yiannis Veslemes