Συντήρηση

Με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια και την αξιοπιστία το τμήμα συντήρησης της BPD ELEVATOR ΕΠΕ παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση καθώς και με γενικούς τακτικούς ελέγχους, την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων, ελέγχοντας τις ηλεκτρικές και μηχανικές διατάξεις ασφάλειας και λειτουργίας, καθώς επίσης και όλα τα επιμέρους εξαρτήματα και υλικά, αντικαθιστώντας αυτά που έχουν υποστεί κάποια πρόωρη καταπόνηση,

προλαβαίνοντας και αποτρέποντας τις βλάβες.Οι υπηρεσίες μας είναι ένας δυνατός συνδυασμός της νεότερης τεχνολογίας με την βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας. Με γνώμονα, λοιπόν όλα τα ανωτέρω η εταιρεία μας εγκαθιστά:

Διαβάστε Αναλυτικά

Υπηρεσίες

Κύριο μέλημά μας είναι η γρήγορη και επαγγελματική παροχή υπηρεσιών, η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα εξοπλισμού και ανταλλακτικών, καθώς και συνεχής επικοινωνία που μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες μας είναι ένας δυνατός συνδυασμός της νεότερης τεχνολογίας με την βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας. Με γνώμονα, λοιπόν όλα τα ανωτέρω η εταιρεία μας εγκαθιστά:
 • Υδραυλικούς Ανελκυστήρες:
  - Με μηχανοστάσιο
  (HAI, HADI, HA, HAS , HAD)
  - Χωρίς μηχανοστάσιο
 • Μηχανικούς Ανελκυστήρες:
  - Με μηχανοστάσιο
  - Χωρίς (MRL)
  - Ταχύτητα έως 1m/sec
  - Ταχύτητα μεγαλύτερη από 1m/sec

 • Ανελκυστήρες Φορτίων
 • Ασθενοφόροι Ανελκυστήρες
 • OIKOLIFT
 • PARKING LIFT
 • Κυλιόμενες Κλίμακες
  - Εξωτερικού χώρου
  - Εσωτερικού χώρου
 • Free Stair
BPD ELEVATOR © 2011 • Νομοθεσία Ανελκυστήρων • Created by Yiannis Veslemes