Συντήρηση

Με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια και την αξιοπιστία το τμήμα συντήρησης της BPD ELEVATOR ΕΠΕ παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση καθώς και με γενικούς τακτικούς ελέγχους, την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων, ελέγχοντας τις ηλεκτρικές και μηχανικές διατάξεις ασφάλειας και λειτουργίας, καθώς επίσης και όλα τα επιμέρους εξαρτήματα και υλικά, αντικαθιστώντας αυτά που έχουν υποστεί κάποια πρόωρη καταπόνηση,

προλαβαίνοντας και αποτρέποντας τις βλάβες.Οι υπηρεσίες μας είναι ένας δυνατός συνδυασμός της νεότερης τεχνολογίας με την βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας. Με γνώμονα, λοιπόν όλα τα ανωτέρω η εταιρεία μας εγκαθιστά:

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες Συντήρησης

Με την ανάληψη κάθε έργου συντήρησης η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα καθώς και για την παροχή των απαραιτήτων πιστοποιητικών λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Οποιαδήποτε βλάβη προκύψει επισκευάζεται με τον κατά το δυνατό γρηγορότερο τρόπο, με υλικά υψηλής ποιότητας, και την εγγύηση καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Η εταιρία μας παρέχει δύο τύπους συντήρησης για τους καινούργιους ανελκυστήρες:

  Βασική Συντήρηση

  Συντήρηση που ορίζεται από τον νόμο και περιλαμβάνει:

 • Την μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα
 • Υλικά λιπάνσεως και καθαρισμού που χρειάζονται για την συντήρηση
 • Μικροεξαρτήματα όπως λαστιχάκια, λαμπάκια κλπ
 • Το κόστος της επίσκεψης για την επιδιόρθωση βλαβών

  Πλήρης Συντήρηση

  Περιλαμβάνει ότι και η βασική και επιπλέον:

 • Το κόστος της εργασίας για την επισκευή του ανελκυστήρα
 • Το κόστος των ανταλλακτικών που χρειάζονται για την επισκευή
 • Εξυπηρέτηση 24ώρες το εικοσιτετράωρο 365 ημέρες το χρόνο
 • Εικοσαετή (20) εγγύηση όλων των μερών του ανελκυστήρα μηχανικών και ηλεκτρονικών. Ανταπόκριση βλαβών από τις 08:00-20:00 εκτός Κυριακών και αργιών.
 • Δεκαπενταετή (15) εγγύηση όλων των μερών του ανελκυστήρα με ανταπόκριση βλαβών από τις 08:00-20:00 εκτός Κυριακών και αργιών.
 • Δεκαετή (10) εγγύηση όλων των μερών του ανελκυστήρα με ανταπόκριση βλαβών από τις 08:00-20:00 εκτός Κυριακών και αργιών.
 • Πενταετή (5) εγγύηση όλων των μερών του ανελκυστήρα με ανταπόκριση βλαβών από τις 08:00-20:00 εκτός Κυριακών και αργιών.

Η εγγύηση ισχύει για φθορές από συνήθη και φυσιολογική χρήση και όχι λόγω κακής χρήσης, βανδαλισμού ή τυχόν προβλήματων του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Το κόστος της συντήρησης των ανελκυστήρων ποικίλει κατά περίπτωση.
Βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το κόστος της είναι οι παρακάτω:

 • Τύπος ανελκυστήρα (Προσώπων, φορτίων)
 • Αριθμός στάσεων
 • Βάρος ανύψωσης
 • Ύπαρξη αυτόματων θυρών ή μη
 • Ύπαρξη εξειδικευμένων ηλεκτρονικών ή μηχανικών συστημάτων (VVVF, συστημάτων απεγκλωβισμού κλπ)
 • Χρόνος αποκατάστασης βλαβών ή εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση
 • Επιλογή Βασικής ή Πλήρους συντήρησης .
 • BPD ELEVATOR © 2011 • Νομοθεσία Ανελκυστήρων • Created by Yiannis Veslemes