Μία από τις μεγαλύτες Ελληνικές Εταιρείες Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων